Kontakt

JUDr. Ing. Roman Liščák
súdny exekútor
Nám. sv. Michala, 920 01 Hlohovec

tel/fax: 033 / 730 1438

033 / 733 1791
email: rliscak@exekutor.sk

JUDr. Lukáš Liščák
súdny exekútor

tel.: 033 / 202 89 50
email: lukas.liscak@ske.skPre oprávnených ponúkame možnosť elektronicky, pomocou internetu, sledovať ich podané návrhy na vykonanie exekúcie. Každý oprávnený má možnosť získať prístupové údaje k svojim podaným návrhom a má možnosť sledovať svoje exekučné konania v akom sú štádiu, čiže sledovať už vykonané úkony v danom prípade, alebo vidieť sumu ktorá bola vymožená...

Takýmto spôsobom chceme zlepšiť komunikáciu medzi oprávneným a súdnym exekútorom. Pre bližšie informácie kontaktujte prosím náš Exekútorský úrad.